Ciepło >>

Dołącz do Fortum. Dołącz do zmiany dla czystszego świata.

Musimy lepiej dbać o naszą wspólną matkę,

Musimy się zmienić, aby przyszłe pokolenia odziedziczyły lepszy świat niż ten, w którym żyjemy dzisiaj.

W Fortum już zmierzamy w kierunku czystszej energii, dekarbonizacji i bardziej zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. Inwestujemy w produkcję energii bez emisji CO2.


Opracowujemy sposoby poprawy i optymalizacji istniejącej produkcji energii. I przekształcamy odpady w wartość, zmniejszając potrzebę wyczerpywania Matki Ziemi z jej skończonych zasobów.

Matkę Ziemię.

Wszystko to jest dobre, ale samo dobro nie wystarczy. Potrzebujemy również Ciebie. Chcemy, żebyś uwierzył w jutro. Chcemy, żebyś zaczął działać. Jest wiele rzeczy, w których możesz pomóc Matce Ziemi.

energii elektrycznej w UE wytwarzamy bez emisji CO2

96%

Gaz/Prąd >>
Zobacz film